استاد ابراهیم فائقی

(۱۳۷۷-۱۳۱۴)
وی در دامان خانواده‌ای نشو و نما یافت که فرهنگ شالوده و اساس آن را تشکیل می‌داد. پدرش (محمّدشریف فائقی) به عنوان بنیانگذار فرهنگ نوین سردرود و جدّ مادریش «شیخ حسن مَوالی» از روشنفکران و طلایه‌داران این شهر بودند. لذا در سال ۱۳۳۳ بعد از اخذ مدرک کارشناسی رشته تاریخ و جغرافیا از دانشگاه تبریز - در اقتدا به پدر - به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمد. در سال ۱۳۶۰ بعد از سال‌ها خدمات فرهنگی بازنشسته شد و این بازنشستگی سرآغازی گردید بر شروعی دوباره در عرصه دیگر فرهنگ که حاصل این س‌الها تألیف کتب مختلفی است که از وی به یادگار مانده است: جغرافیا و جامعه‌شناسی سال اوّل دانشسراهای کشور، آشنائی با پیشگامان، آشنائی با نامداران، آشنائی با فرزانگان، داستان‌هایی از سرزمین اسلحه و دلار (مروری بر تاریخ آمریکا)، فضا و عصر جدید ماهواره، هزار و یک چون و چرا، هزار و یک پرسش علمی، آذربایجان در مسیر تاریخ ایران (سه جلد) و ...