استاد جعفر پاکدست سردرودی

(۱۳۱۰)
وی تا سال ۱۳۳۹ در زادگاه خود به امر قالی همّت گماشت. بعد از آن در بازار تبریز و سپس با استخدام در شرکت سهامی فرش ایران در تهران و خراسان فعّاليّت‌های خود را ادامه داد. استاد پاکدست در سال ۱۳۶۶ به افتخار بازنشستگی نائل آمد امّا خود را بازنشسته دنیای هنر نکرد. وی در حال حاضر در دانشگاه‌های مختلف کشور از آن جمله دانشگاه الزّهرا، هنر، سوره و فرهنگسرای هنر تهران به عنوان استادیار به تدریس عملی طرّاحی قالی مشغول است. ایشان در سال ۱۳۸۱ به دکترای افتخاری هنر نائل آمده و از دست ریاست جمهوری لوح تقدیر و نشان هنر دریافت کرد. از آثار قلمی و طرّاحی‌های منحصر به فرد دکتر پاکدست علاوه بر تألیف و ترسیم کتاب ارزشمند «شیوه طرّاحی فرش» (که در سال ۱۳۷۹ توسّط انتشارات یساولی منتشر شده است) می‌توان به فرش‌های مجلس شورای ملّی سابق، فرش‌های سفارشی وزارت امور خارجه جهت سفارتخانه‌های ایران، فرش‌های آستان قدس رضوی، فرش‌های سفارشی کشور عربستان سعودی و بازسازی طرح فرش شیخ صفی و طرّاحی فرش پنج هزار متری پادشاه عمّان و ... اشاره کرد.