استاد سيّدجلیل اعلاء

(۱۳۱۲)
وی در مهرماه ۱۳۳۶ به عنوان آموزگار کلاس دوّم در دبستان امید سردرود وارد عرصه تعلیم و تربیت شد. در آبانماه ۱۳۴۵ مدیريّت دبستان فوق نیز به وی واگذار گردید. در ادامه مسئوليّت مدرسه راهنمائی امیدوار (شبانه، روزانه) نیز به دست با کفایت و مدیريّت توانمند وی سپرده شد. همزمان با این مسئوليّتها در سال ۱۳۴۶، اوّلین کتابخانه عمومی سردرود را - به اتّفاق دیگر فرهنگ‌دوستان شهر - بنیانگذاری کرد. تکمیل ساختمان دبستان امید سردرود، مدرسه ۱۷ شهریور؛ دایر نمودن دبستان شبانه؛ تلاش برای تأسیس نخستین کودکستان شهر؛ تأسیس مدرسه راهنمائی برای بزرگسالان (دخترانه و پسرانه) و نیز واحد تربیت‌بدنی و تفریحات سالم سردرود و ... از دیگر خدمات فرهنگی، اجتماعی سيّدجلیل اعلاء در دوران خدمت بوده است. او بعد از ۲۳ سال خدمات عاشقانه فرهنگی در شهر زادگاه خویش و مسئوليّت‌های مختلف فرهنگی در دبیرستان فردوسی تبریز، در مهرماه ۱۳۶۷ با ۳۱ سال سابقه خدمت به افتخار بازنشستگی نایل آمد. بی هیچ تردیدی نام «سيّدجلیل اعلاء» با فرهنگ و آموزش و پرورش سردرود جاودانه بوده و ماندگار خواهد بود.