استاد محمّدشریف فائقی

(۱۳۵۴-۱۲۷۶)

سردرود است و کنام شیر نر
شهر علم و مهد فرهنگ و هنر

بدون شک آموزش و پرورش سردرود بیش از همه مدیون و مرهون تلاش‌های خستگی‌ناپذیر اوست. وی به عنوان بنیانگذار آموزش و پرورش سردرود در سال ۱۳۱۶ شمسی، اوّلین دبستان به سبک امروزی را در این شهر به نام «دبستان دولتی امید سردرود» بنیانگذاری کرد. لقب مردمی «بؤیوک مدیر» از جایگاه و منزلت وی در بین مردم حکایت می‌کند. محمّدشریف فائقی در سال ۱۳۳۸ بعد از ده‌ها سال خدمات فرهنگی، اجتماعی به افتخار بازنشستگی نایل آمد ولی در یاد و خاطره مردم این شهر هیچگاه بازنشسته نشد. نخل به بار نشسته فرهنگ امروز سردرود حاصل نهالی است که او آن را باغبانی و آبیاری کرده است. بدون تردید او در حافظه تاریخ فرهنگ آذربایجان مخصوصاً زادگاه خویش خواهد زیست و در جریان سيّال تاریخ جاری خواهد بود.