استاد محمّدعلی فائقی

(۱۳۷۴-۱۲۹۲)
 
محمّدعلی فائقی در سال ۱۲۹۲ شمسی در محلّه «خان‌باغی» سردرود در یک خانواده فرهنگ دوست پا به عرصه حیات گذاشت. تحصیل را نزد برادر بزرگتر خود - محمّدشریف فائقی - با شکل‌گیری مکتب‌خانه و دبستان امید سردرود به کسب نشست. وی همزمان با تحصیل، تدریس را نیز در سرلوحه زندگی خود قرار داد و در سال ۱۳۱۹ به استخدام آموزش و پرورش در آمد. او در سال ۱۳۴۴ بعد از ۲۵ سال تدریس بازنشسته شد. وی از چهره‌های ماندگار آموزش و پرورش سردرود بوده و یاد و خاطره وی همواره در تاریخ این شهر جاودانه خواهد بود. محمّدعلی فائقی در دوازدهم آبان‌ماه ۱۳۷۴ در سنّ ۸۲ سالگی دعوت حقّ را لبّیک گفت و چشم از جهان فانی فروبست.