استاد کاظم فائقی

(۱۳۱۲)
بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی در رشته دبیری فیزیک به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمد. وی نویسندگی را با نوشتن سرگرمی‌های علمی - فرهنگی در ماهنامه علمی دانشمند آغاز کرد. علاوه بر آن با مجلّات دیگری نظیر مجلّه «پیک» و «رشد ریاضی» همکاری کرد. کتاب چهار جلدی ریاضيّات زیبا و دوست‌داشتنی، کاظم فائقی در سال ۱۳۸۰ به عنوان کتاب برگزیده از سوی وزارت آموزش و پرورش موفّق به اخذ جوایز ویژه و دریافت لوح تقدیر دوّمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد گردید. از این نویسنده و مترجم پر تلاش تا کنون بیش از سیصد و چهل اثر چاپ و منتشر گردیده است که: آزمایش‌های ساده در آموزش علوم؛ آزمایش هوش و دقّت؛ اسرار شعبده‌بازی؛ اسرار مجهول جهان؛ پرورش استعدادهای نهفته کودکان؛ چگونه، چرا؟ (سه جلد)؛ تست هوش و ریاضی برای تیزهوشان، دانستنی‌هائی برای یک زن خانه‌دار؛ فوت و فنّ گل‌آرائی؛ کار و سرگرمی در خانه؛ هوش آزمائی و سرگرمی و... از آن جمله است.