حاج علی اکبر شکوری

(مداح اهل بیت)

وی در محله کهن القلندیس سردرود از مادر متولد شد. صدای داوودی و ارادت خالصانه‌اش به ائمه دین (ع) باعث گردید تا در همان عنفوان جوانی با حضور در مجالس و هیات‌های حسینی به نغمه خوانی نغمات دینی بپردازد. وی سالها -قبل از تشکیل هیئت حسینی مسجد القلندیس- در هیئت مسجد امام (حاج علی سابق) به مداحی اهل بیت (ع) پرداخت و بعد از تشکیل هیئت القلندیس نیز -در سال ۱۳۲۰- به عنوان یکی از بنیانگذاران آن هیئت، نزدیک به سه دهه ضمن مسئولیت هیئت، افتخار مداحی و نوحه خوانی هیئت را به عهده داشت. او در فن مداحی، آشنا به گوشه‌ها و مقامات لحنی و صوتی بوده و نغمه‌خوانی‌هایش از سوز و حلاوت خاصی برخوردار بود، به طوری که اکنون نیز بعد از گذشت سال‌ها، نغمه‌خوانی این عاشق شوریده اهل بیت (ع) نقل محافل بوده و زبان‌زده مجالس دینی است. وی در عرصه هنر طراحی قالی نیز صاحب هنر و از طراحان گذشته و قدیمی سردرود به شمار می‌رود. این خادم راستین آستان حسینی در سال ۱۳۴۸ جهان خاکی را بدرود حیات گفت و در قبرستان قدیمی محله القلندیس رخ در نقاب خاک کشید.