آمار جمعیتی سردرود

* طبق آمار سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی، جمعیت سردرود در سال ۱۳۳۵تعداد ۴۲۷۸ نفر، در سال ۱۳۴۵ تعداد ۷۲۲۶ نفر، در سال ۱۳۵۵ تعداد ۱۰۴۸۲ نفر و ۱۸۷۴ خانوار، در سال ۱۳۶۵ تعداد ۱۳۹۶۹ نفر و خانوار ۲۷۶۵ خانوار، در سال ۱۳۷۵ تعداد ۱۶۵۱۷ نفر و۳۹۰۱ خانوار، در سال ۱۳۸۵ تعداد ۲۴۹۳۲ نفر و سال ۱۳۹۰ تعداد ۲۶۸۵۶ نفر با ۸۰۷۶ خانوار بوده است. متوسط رشد سالانه بین سالهای (۴۵-۱۳۳۵) ۳۸/ ۵ در صد، (۵۵-۱۳۴۵) ۷۹/۳ درصد،(۵۵ - ۶۵) ۸۷/۲ درصد،(۶۵ - ۷۵) ۶۸/۱ در صد، (۸۵-۱۳۷۵) ۲/۴ درصد بوده است.بر طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، جمعیت سردرود از نظر رتبه بندی جمعیتی در بین ۵۸ شهر استان به ترتیب در مرتبه ۱۱و ۱۰ قرار داشته است.

خواندنی‌هایی از تاریخ پنجاه سال شهرداری سردرود

* سردرود در زمان تاسیس شهرداری دارای چهار محله اصلی سنگستان، القلندیس (تازه جزو سردرود شده بود)، پیوست و آسیاب (دگیرمان باغی) و کوچه‌های: مقصودیه (دره کوچه سی)، کوچه مسجد (مچید کوچه سی)، قلعه غان بوده و منطقه مسکونی آن حدودا از سرپل (کورپو اوستو) به اول خیابان شهریار کنونی (داش کورپو) محدود می شد.


* شهرداری سردرود در آغاز تاسیس در سال ۱۳۳۶ با دو پرسنل (امان ا... خازن به عنوان شهردار و علی فرشی کلوانق به عنوان تحصیلدار) در محل اداره پست قدیم واقع در مابین خیابان اصلی و کهنه یول - که متعلق به حزب منحله دمکرات آذربایجان بود، شروع به فعالیت کرد .

* علی فرشی - متولد سال ۱۳۰۴- به اولین کارمند شهرداری سردرود با دریافتی ۹۰ تومان در ماه، به مدت ۲۲ سال - در مسئولیت‌های مختلف (تحصیلدار تا سرپرست شهرداری) خدمت کرده و در سال ۱۳۵۸ بازنشسته گردید.

* اهالی سردرود از بدو تاسیس شهرداری به دلایل مختلف از جمله پرداخت عوارض ناعادلانه، دلخوشی از این اداره نداشته و به همین دلیل نیز همواره با شهردارها سر ناسازگاری داشتند و کمتر شهرداری می‌توانست مدت بیشتری در این شهر حضور داشته باشد.

* آتش سوزی دوران انقلاب در سال ۱۳۵۷ باعث گردید که غالب اسناد شهرداری سردرود از بین رفته و اطلاعات کمتری در خصوص وضعیت، میزان درآمدها، بودجه، کارهای عمرانی صورت گرفته و... در دسترس باشد.