روایت غیرت

تاریخ حداقل یکصد ساله اخیر سردرود مملو از فداکاری‌ها و سرشار از خود گذشتگی و ایثار مردان و زنان این شهر است. زنان و مردانی که غیرت و جوانمردی را معنا کرده و به تفسیر نشسته‌اند. نگاهی به تاریخ نهضت مشروطیت ایران نشان از دلیرمردی دارد که تاریخ او را «پرچمدار مشروطه»، «شیردل»، «لنگر مجاهدین»، «نمونه غیرت آذربایجان» و... می‌خواند و هر وطن‌پرست متدین به وجود او می‌بالد و بدان افتخار می‌کند. او «حسین خان باغبان سردرودی» است که تاریخ را به خاطر امانت داری‌اش، به جهت شجاعت مثال زدنی‌اش و به سبب غیرت و مردانگی‌اش می‌ستاید.
مطالعه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی گواه صلابت و بزرگ همتی بزرگ مردان و شیر زنان این شهر است که چگونه حماسه ۱۷ دیماه سال ۱۳۵۷ را آفریده شجاعت خود را به رخ تاریخ کشیدند. هشت سال دفاع مقدس نشان داد که مردمان این شهر مفسران شجاعت و منادیان غیرت‌اند. نبرد هشت سال ملت ایران گواهی داد که جوانان سردرود ایمان و ایثار را در پوست و خون خود دارند و شیران بیشه نبرداند. تقدیم ۵۸ شهید در هشت سال دفاع مقدس و ده‌ها جانباز و ایثارگر و آزاده نمونه‌ای از فداکاری، از خودگذشتگی، ایمان، صلابت و ایثار تاریخی مردمان این شهر است. تاریخ غیرت این شهر ۵ شهید گمنام را نیز در گنجینه افتخارات خود دارد. با سلام و صلوات بر ارواح شهیدان راه دین و وطن روایت غیرت را به ذکر نام این شهیدان متبرک می‌کنیم:

 1. شهید علی شاطری
 2. شهید علی اکبر مرادیان
 3. شهید محمود پالاندوزی
 4. شهید حسین حیدر نژاد
 5. شهید سیدکاظم اسحاقی
 6. شهید حسن بابائی
 7. شهید نصراله نصراله زاده
 8. شهید محمد کریم نژاد
 9. شهید احمد غفاری
 10. شهید یوسف غفاری
 11. شهید اصغر قویدل
 12. شهید سیدهاشم علوی
 13. شهید مصطفی کاظمی
 14. شهید مجید نعلبندی
 15. شهید رسول بی مانند
 16. شهید سید محمودمیرقاسمی
 17. شهید کاظم فرشباف
 18. شهید اسماعیل ندیم
 19. شهید احمد ندیم
 20. شهید حسن فتح اله زاده
 21. شهید امیر فتح اله زاده
 22. شهید سید حسین طباطبائی
 23. شهید عباس سلمانی
 24. شهید محمدایازی پور
 25. شهید سید حسین میراب مرتضوی
 26. شهید مطلب نصراله زاده
 27. شهید حبیب کوهنگ
 28. شهید مقصود پورابوالحسن
 29. شهید علی اشرف نظری
 30. شهید زیداله قاسمی
 31. شهید محمد باقرنیائی
 32. شهید علی بابازاده
 33. شهید زین العابدین ابری
 34. شهید علی نوازی
 35. شهید صمد شهبازی
 36. شهید علی مونسی
 37. شهید محمد ساریخانی
 38. شهید حسین براتی
 39. شهید کوروش سجودی
 40. شهید محمود ادیبی مهر
 41. شهید حسن سلمانی
 42. شهید محمد باقر بدیعی زمانی
 43. شهید سید حسین میراب مرتضوی
 44. شهید محمود مهدی پور
 45. شهید حمید علی بابائی
 46. شهید جواد رضاپور
 47. شهید علی اکبر حق خواه
 48. شهید محمد رضا اصل اصغریان
 49. شهید مقصود پورسهراب
 50. شهید حسین منصوری
 51. شهید محمدرضا اصل آذرنژاد
 52. شهید محمد قابل نژاد
 53. شهید محمد رضا حسن پور
 54. شهید رضا شاهدی
 55. شهید علی احمدی
 56. شهید داوود شاکری
 57. شهید عبدالمجید پارس نیا
 58. شهید ابوالفضل صفائی
 59. شهید محمدرضا فرشچی
 60. شهید ولی زاد ایمانی