شهید علی احمدی

(۱۳۶۶-۱۳۳۷)
 وی در سال ۱۳۵۷ شروع به تحصیل علوم دینی در حوزه علميّه ولیعصر تبریز کرد. همزمان با تحصیل، با شروع جنگ تحمیلی عراق، عازم جبهه‌های نبرد شد. در طی سال‌های جنگ، ضمن حضور در عمليّات‌های مختلف - ثامن الائمه، شکست حصر آبادان، بیت المقدّس ۱، ۲، ۳، مسلم بن عقیل و درگیری با اشرار مسلّح در کردستان - به دفعات مورد اصابت قرار گرفته و مصدوم گردید. در همین سال‌ها، در مأموريّت‌های خارج از کشور نیز به انجام وظایف دینی پرداخت که اعزام به سوريّه و لبنان و نیز به امارات متّحده عربی از آن جمله است. معاونت اعزام نیروی مبلّغ به خارج از کشور، معاونت عقیدتی - سیاسی پادگان عجبشیر و لشگر ک تهران از دیگر مسئوليّت‌ها و فعّاليّت‌های وی به شمار می‌رود. وی سرانجام در تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۶۶ در جریان عمليّات بیت المقدّس ۳ و در ارتفاعات ماووت استان سلیمانيّه عراق به درجه رفیع شهادت نایل آمد. از این شهید آثار قلمی متعددی بجا مانده که تا کنون فرصت انتشار نیافته‌ است.