شورای اسلامی شهر سردرود

دوره اول

چنانکه گذشت با پیروزی انقلاب اسلامی، انجمن‌های شهر منحل گردیدند، تا اینکه در سال ۱۳۷۷، بعد از ۲۰ سال، اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار گردید. در این انتخابات که در اسفند ماه ۱۳۷۷ و با شرکت حدود هشت هزار نفر برگزار گردید، از میان ۴۷ نامزد شورای شهر به ترتیب: داود ندیم (با ۴۴۰۲ رای)، علی زادایمانی (با ۳۱۲۲ رای)، احد معماریان (با  ۲۸۸۳ رای)، علی‌اکبر مقنی (با۱۶۱۰ رای) و محمدرضا قویدل (با ۱۱۶۹ رای) با کسب اکثریت آراء به عنوان اعضاء اصلی و سیدجواد حسینی، محمدباقر آهنگرپور و سیدرسول اسحقی به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب شدند که در سال سوم، با استعفای زادایمانی، سیدجواد حسینی از اعضاء علی البدل شورا، جانشین وی گردید.

دوره دوم

دومین دوره این انتخابات شوراهای اسلامی شهر سردرود در تاریخ نهم اسفند ماه ۱۳۸۱ و با شرکت ۷۵۴۸ نفر برگزار گردید که از بین ۲۵ نامزد شورای شهر به ترتیب: سیدجوادحسینی (با ۲۸۵۴رای)، حسین قابل‌نژاد (با ۱۷۹۹ رای)، قلی رحیمی (با ۱۵۵۰ رای)، احد معماریان (با ۱۴۴۲ رای) و محمدرضا کریمی نژاد (با ۱۳۱۰ رای) به عنوان اعضاء اصلی و یونس آدی‌بیگ، محمد پاهکیده و حمید قویدل به عنوان اعضاء علی البدل، حایز اکثریت آراء ماخوذه گردیده و به عضویت شورای شهر سردرود درآمدند. گفتنی است این انتخابات در ۱۰ شعبه (مساجد: سنگستان، القلندیس، پیوست، حاج ابراهیم، کوچه مسجد، موسی بن جعفر، امام رضا و دبیرستان دخترانه امام، مدرسه شهید رجایی و مدرسه شرف) برگزار گردید.

دوره سوم

سومین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سردرود که در روز جمعه ۲۴ آذرماه سال ۱۳۸۵ با شرکت ۶۹۷۲ نفر برگزار گردید، از میان ۱۲ کاندیدای تایید صلاحیت شده (اصغر آدی‌بیگ، احد برزگر، علی خیرگاهی، حیدر دهقان‌پور، قلی رحیمی، سیدحمزه سیدرضایی، مجید شیخ‌عظیمی، رضا فتح‌اله‌زاده، میرحسن قریشی طرزم، صاحبعلی لطفی‌نژاد، سیدمحمد میرقاسمی و رسول وظیفه‌شناس) به ترتیب، رسول وظیفه‌شناس (با ۳۰۱۶ رای)، مجید شیخ‌عظیمی (با ۲۹۰۵ رای)، رضا فتح‌اله‌زاده (با ۲۷۰۵ رای)، اصغر آدی‌بیگ (با ۲۶۳۸ رای) و سیدحمزه سیدرضایی (با ۲۲۸۳ رای) با کسب بیشترین آراء ماخوذه به عنوان اعضاء اصلی و قلی رحیمی (با ۱۶۵۱ رای)، سیدمحمد میرقاسمی (با ۱۴۱۵ رای) و حیدر دهقان نژاد (با ۱۳۰۱ رای) برای اعضاء علی‌البدل برای مدت ۴ سال انتخاب شدند. لازم به یادآوری است این انتخابات همزمان با انتخابات خبرگان رهبری و در ۱۰ شعبه (مساجد: سنگستان، القلندیس، پیوست، حاج ابراهیم، کوچه مسجد، موسی بن جعفر، امام رضا و دبیرستان دخترانه امام، مدرسه شهید رجایی و مدرسه شرف) برگزار گردید.