مسجد امام حسین (ع) سنگستان

مسجد جامع سنگستان از دیگر مساجد قدیمی سردرود به حساب می‌آید. این مسجد بارها مرمت و نوسازی شده که آخرین بار آن در سال ۱۴۰۰ ه.ق صورت گرفته است. از تاریخ بنا مسجد اسناد و اطلاعات دقیقی در دست نیست ولی گذشتگان وجود مسجد را نسل به نسل تایید کرده و بانی و واقف اولیه محل آن را فرد خیری به نام «حاج فتح‌اله» می‌دانند. این مسجد دارای موقوفاتی نظیر آب زراعی از قنوات «آخی»، «له‌ورلر» و... بوده که درآمد آن صرف مخارج مسجد و امور خیریه می‌شود. مسجد سنگستان از سال ۱۳۷۷ بنابه تصمیم هیات امناء آن، بنام مقدس «امام حسین (ع)» مزیین و متبرک شده است. زیربنای قبلی مسجد ۲۶۰ متر مربع بوده که در آخرین بار نوسازی صورت گرفته با خرید و تملک استخر سنگستان، کل محدوده آن به ۵۰۰ متر افزایش یافته است. مسجد امام حسین از جمله مساجد فعال در عرصه‌های مذهبی و اجتماعی بوده که نقطه اوج آن در جریان اتقلاب اسلامی و راهپیمایی‌های اهالی خصوصا در واقعه ۱۷ دیماه سال ۱۳۵۷ که منجر به شهادت شهیدان علی اکبر مرادیان و علی شاطری توسط ماموران حکومت نظامی گردید بوده است. از متولیان گذشته و حال حاضر مسجد می‌توان به مرحوم میرزا حسن نصرتی‌نیا، مرحوم ابراهیم مرادیان، حاج اسماعیل میراب مرتضوی و... اشاره کرد. گفتنی است در محله سنگستان مسجد دیگری موسوم به مسجد میدان در ورودی کوچه انبار (انبار کوچه‌سی) وجود دارد.