سرشناسه حقوقی وب‌سایت

نوع وب‌سایت: فرهنگی، اجتماعی و مذهبی

صاحب امتیاز: مسجد امامزاده سردرود

مدیر وب‌سایت: مقصود سامع سردرودی

مدیر مالی: حسن پورزمانی سردرود (به یاد شادروان حاج حسین پورزمانی سردرود)

مدیر فنی پشتیبانی: مهندس مهدی ظریفی

----------------------------

حق نشر کلیه مطالب و تصاویر این وب‌سایت برای مولف محفوظ بوده استفاده از آن‌ها تنها با ذکر کامل منبع و صاحب اثر ممکن است.